Living Lab Culemborg opent haar deuren

Culemborg – 28 april 2017

Hét innovatieve lab dat als plastic werkplaats fungeert voor productiebedrijven, wetenschappers, materiaaldeskundigen, productontwerpers en studenten opent haar deuren. Op 19 mei aanstaande organiseert Searious Business i.s.m. Circles een regiotour in Culemborg voor producenten en grootverbruikers van plastic. Concreet en meetbaar staat centraal. Dat blijkt ook uit de opzet met heuse ‘Plastic Peeskamertjes’, waarin ondernemers hun ideeën over plastic ter plekke kunnen uitwerken.

Waarom?
De wereld verandert. Bedrijven en consumenten stellen steeds meer eisen m.b.t. materiaalgebruik. Nederland wil zelfs hotspot zijn o.g.v. circulaire economie. In rap tempo ontstaan initiatieven om duurzaamheid te integreren in financieel beleid en wetgeving. Het aantal duurzame beleggers die willen bijdragen aan het behalen van het klimaatakkoord en desinvesteren in de fossiele industrie, neemt de komende jaren alleen maar toe. Vermogensbeleggers staan dan ook te popelen om te investeren in bedrijf die slimmer omgaan met hun plasticgebruik.

Gluren bij de buren
Searious Business zette een ‘Living Lab’ op in Culemborg met allerhande plastic verwerkingsmachines en ontsluit daarbij een veelvoud aan kennis en expertise. Hiermee kunnen Culemborgse bedrijven vrijuit experimenteren met diverse soorten gebruikt plastic. De lokaal gerecyclede producten komen weer ten goede aan diezelfde Culemborgse bedrijven. Op 19 mei kunnen nu ook andere producenten een kijkje nemen: om 14 uur start de regiotour. Deze actie is het initiatief van Searious Business en komt tot stand in nauwe samenwerking met diverse partijen, als OCF, Circles, Gispen, Van Drenth, TU Delft, afvalinzamelaar Avri, Ondernemersfonds Culemborg, gemeente Culemborg en Rabobank West-Betuwe. Geïnteresseerde bedrijven worden van harte uitgenodigd om hierbij aan te sluiten. Zij kunnen zich aanmelden via: http://www.circles.nu/2017/04/11/programma-regiotours-oost-nl-circulair-19-mei/

Schone oceaan
Het uiteindelijke doel van Searious Business is dat de bedrijven geen plastic afval meer produceren en er dus ook geen plastic in de oceanen terecht komt. De aanpak begint daarom aan de bron: door het verbeteren van de visie en strategie van producenten en grootverbruikers van plastic. Met het ‘Living Lab’ ontdekken bedrijven samen wat mogelijk is in termen van plastic vermijden, opnieuw gebruiken, recyclen, en producten en processen herontwerpen, zodat ze minder plastic verspillen. Deze unieke vorm van cocreatie zorgt voor meer betrokkenheid en draagvlak voor een van de meest urgente uitdagingen in de wereld: de zorg voor een schone oceaan, zonder plastic soep.

Eerste ter wereld
Met dit ‘Living Lab’ heeft Culemborg een wereldwijde primeur. Volgens initiatiefneemster Willemijn Peeters, kan dit unieke initiatief een belangrijk voorbeeld vormen en bij navolging een bijdrage leveren aan het hergebruik van plastic. “Bedrijven in Culemborg krijgen alle ruimte om de mogelijkheden te ontdekken. Vervolgens gaan we kijken hoe we voort kunnen bouwen op de ervaringen en leerpunten. Een meer permanente vorm van productie, herhaling elders en opschaling behoren zeker tot de plannen. Vooralsnog kreeg ik verzoeken van meerdere gemeenten in Nederland, maar ook vanuit Hawaii, Fiji, Peru, Curaçao en Australië. Met name in meer geïsoleerde gebieden heeft lokale plasticrecycling enorm veel potentie. Daarnaast ligt het in het verlengde van ambities van afvalvrije wijken en gemeenten om in toenemende mate gebruik te maken van nieuwe materialen.”.

 

Deel deze informatie op: