Het Cleantech Center is hét duurzame innovatiecentrum van en voor (Oost-) Nederland. In het Cleantech Center komen ondernemers, onderwijs en studenten samen om antwoorden te vinden op uitdagingen van de duurzame toekomst. Het delen van kennis over technologie is een voorwaarde. Meedoen betekent ‘voorsprong in (toepassing van) techniek’, met als doel de kringloop van productieprocessen steeds meer gesloten te krijgen.


Hoe werkt het Cleantech Center?

Het Cleantech Center organiseert, clustert en vertaalt de kennisvraag van bedrijven naar cleantech-oplossingen en -toepassingen. In het Cleantech Center wordt de zogeheten ‘vraagarticulatie’ van individuele bedrijven gekoppeld aan kennis en vakmanschap uit het onderwijs.

CC


Visie

(Oost-) Nederland heeft met haar fijnmazige infrastructuur van industriële bedrijven, technische dienstverleners en onderwijsinstellingen op mbo-, hbo- en wo-niveau alle mogelijkheden om de beschikbare cleantech-kennis beter te vermarkten, nieuwe toepassingen te vinden en zo de toegevoegde waarde te vergroten. Het Cleantech Center is de verbindende organisatie binnen de regio voor bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


Missie

Met een goede uitgangspositie heeft het Cleantech Center de ambitie om – als verbinding tussen bedrijven, onderwijs en overheden – cleantech-oplossingen sneller te realiseren. Er worden proactief Challenges opgezet bij bedrijven en jongeren worden gemobiliseerd om te kiezen voor een ‘groene’ studie. Het Cleantech Center wil concreet bijdragen aan een gesloten grondstoffen- en energiekringloop binnen bedrijven.


Doelstelling

Het Cleantech Center wil haar missie bewerkstelligen door:

  • Haar leden up to date houden van de laaste ontwikkelingen door evenementen, bedrijfsbezoeken en nieuwsbrieven.
  • Onderwijs beter bij de beroepspraktijk te betrekken.
  • Bedrijven te helpen bij hun vraagstukken door onderzoek van studenten, door middel van Challenges en de BATTLE.
  • Jongeren te interesseren voor cleantech en ‘groene’ opleidingen.
  • Ieder jaar 8 tot 10 start-ups succesvol te begeleiden in de ontwikkeling van idee naar onderneming.

Successen

Sinds de oprichting van het Cleantech Center is er al van alles bereikt. Zo zijn er al 18 Challenges geweest waaraan 34 studenten gewerkt hebben. Daarnaast zijn er al 45 BATTLE’s geweest, hieraan hebben 75 verschillende studenten gewerkt.
De Cleantech Community, die in oktober 2015 van start is gegaan, heeft inmiddels ruim 50 leden. De community heeft al meerdere succesvolle evenementen georganiseerd, waaronder: de grote opening, een debat over de toekomst van het onderwijs, een bedrijfsbezoek en het maandelijkse innovatieontbijt.
Ook de Cleantech incubator werpt zijn vruchten af. De incubator heeft al 5 start-ups geholpen met onder andere een werkplek en kenis over patenten sinds de start in 2014.