Cleantech Challenge

Op zoek naar een stage, een afstudeeropdracht of een excellentietraject? Klop dan eens bij ons aan. Wij hebben contact met talloze bedrijvenen instellingen die een helpende hand bij een vraagstuk kunnen gebruiken. We noemen dit Challenges: bedrijven en instellingen kunnen zich met uitdagingen of problemen op het gebied van cleantech bij ons melden. Wij koppelen ze aan een student of een team van studenten en samen werken ze aan een oplossing.  De problemen en uitdagingen van de bedrijven zijn uiteenlopend, denk bijvooRien brbeeld aan het ontwikkelen van een nieuw product of het in de markt zetten van een bestaande techniek. De Challenges zijn een win-winsituatie: jij hebt niet alleen een interessante casus die je kan inzetten voor studiepunten, maar krijgt ook inzicht in hoe het er aan toegaat op de bedrijfsvloer en tegen welke problemen bedrijven in de praktijk aanlopen. Het bedrijf daarentegen kan veel leren van jouw  up-to-date studiekennis en je inzicht als nieuwkomer binnen het veld.

Challenges kunnen gaan over:

  • Energie efficiency.
  • Opwekking en toepassing van en omgang met duurzame niet- fossiele energie.
  • Duurzaam gebruik van grond- en afvalstoffen en (bouw)materialen.
  • Klimaatbestendige gebouwde omgeving.

Heeft je interesse of wilt u meer informatie?
Neem contact met ons op via info@www.cleantechcenter.nl.

Deel deze informatie op: