Disclaimer

De website www.cleantechcenter.nl ten behoeve van Cleantech Center en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links naar bedrijven of organisaties waarmee wij (tijdelijk) samenwerken, is eigendom van Cleantech Center.

Toegang tot en gebruik van de website en de producten en diensten die via de website beschikbaar zijn, worden beheerst door deze Disclaimer en de Privacy Verklaring.

Het is niet toegestaan de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren, te downloaden of anderszins te verveelvoudigen of op te slaan zonder voorafgaande specifieke schriftelijke toestemming van Cleantech Center.

De inhoud van de website en andere uitingen van Cleantech Center op het internet is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door Cleantech Center wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Cleantech Center behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren. Cleantech Center aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw toegang (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang) tot de website.

Wanneer Cleantech Center hyperlinks naar websites van derden weergeeft, is het gebruik van dergelijke hyperlinks volledig voor uw eigen risico.

Cleantech Center aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Cleantech Center worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de websites van Cleantech Center.

Mei 2018 ©

Indien er naar aanleiding van deze disclaimer vragen ontstaan, neem dan contact op met communicatie@cleantechcenter.nl