Q4 Water

Aan de orde komen energieopwekking, goede waterhuishouding, voorkomen van verspilling, hergebruik, waterkwaliteit en terugwinning van grondstoffen.

21-11-2018 | 07:30 - 09:00
Locatie : Cleantech Center, Zutphen

28-11-2018 | 16:00 - 17:30
Locatie : Broodfabriek, Zutphen