Cleantech Starters Fonds Zutphen van start

Het Cleantech Center heeft, samen met de RABO bank en de gemeente Zutphen, aan de wieg gestaan van het Cleantech Starters Fonds Zutphen. Het fonds biedt de mogelijkheid van financiële ondersteuning voor nieuwe cleantech business ideeën. Ook cleantech start-ups die nu al gevestigd zijn in het Pakhuis kunnen al van deze mogelijkheid hiervan gebruik maken.

Start jij een innovatief bedrijf in Cleantech?

Het Cleantech Starters Fonds Zutphen helpt je verder op weg.
Vaak blijven ideeën van startende Cleantech ondernemers op de plank liggen door te weinig startkapitaal. Cleantech Starters Fonds draagt met leningen bij aan deze nieuwe initiatieven, aan het aantrekken van nieuwe ondernemers in Cleantech, en aan het realiseren van duurzaamheidsdoelen. Het fonds is een initiatief van Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek, gemeente Zutphen en ondernemers. Het wordt beheerd door een stichting met een onafhankelijk bestuur en raad van toezicht. Mensen met kennis en ervaring vervullen deze functies vrijwillig.

 

Cleantech ondernemen

Cleantech staat voor het ondernemen op een manier die bijdraagt aan een schoner milieu en/of zorgt voor energiebesparing. Het gaat om het verminderen van energieverbruik, vervuiling en afval. En het duurzaam omgaan met grondstoffen en energie. Voorbeelden zijn opwekking en toepassing van duurzame energie, hergebruik van grond- en afvalstoffen, klimaatbestendig bouwen en watertechnologie. Partners in het fonds zijn BDO, BAX advocaten belastingkundigen, DWR Notarissen en Cleantech Center.
Start jij een innovatief bedrijf in cleantech?
Zorgt jouw bedrijf op den duur voor werkgelegenheid? En zoek je een financiering? Het Cleantech Startersfonds Zutphen verstrekt leningen van € 10.000 tot € 50.000 aan bedrijven in de startfase als de behoefte naar financiering groot, maar het aanbod door kapitaalverschaffers omwille van het risico doorgaans klein- is.
Klik hier voor meer informatie.

Deel deze informatie op: